Compañía / Privacidade

Política de Privacidade – Cláusula informativa  GDPR

Identificación do Responsable. Informámoslle que os datos persoais que Vostede nos proporciona son incorporados a un tratamento de datos persoais denominado PILOTOS VIRTUAIS cuxo responsable é  BREOGAN  AIRWAYS. Pode contactar co Responsable mediante correo electrónico: web.simugalicia@gmail.com.

Finalidade. En  BREOGAN  AIRWAYS tratamos a información das persoas interesadas coa seguinte finalidade:

  • Tratar a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de prestar o servizo acordado e envío do ocasional correo electrónico no caso de dar consentimento.

Prazo de Conservación. O prazo de conservación dos seus datos persoais será de:

  • Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña dado Vostede de alta na aerolínea virtual.

Decisións automatizadas e elaboración de perfís. Informámoslle que non existen decisións automatizadas incluíndo a elaboración de perfís.

Base Xurídica do Tratamento. A base legal para o tratamento dos seus datos é a prestación do servizo acordado e/ou consentimento do interesado.

Destinatarios de cesións. Os datos non se comunicarán a terceiros alleos á aerolínea sen o seu consentimento.

Transferencias Internacionais. Non existen transferencias internacionais.

Dereitos. Póñense ao dispor do interesado os seguintes dereitos:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Dereito a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á  portabilidad dos datos.

Para exercitar estes dereitos pode poñerse en contacto con  BREOGAN  AIRWAYS remitindo unha mensaxe á dirección de correo electrónico web.simugalicia@gmail.com debendo achegar ao seu escrito, fotocopia/escáner do seu DNI a efectos de acreditar a súa identidade. Responderemos á súa solicitude o máis axiña posible e dentro dos prazos establecidos.

Login

Request New Password

Notams Simugalicia

Aviso ingles